Monday, December 31, 2012

Họp BPV 2012 - Our Graces - Nam Phương ghi

Sunday, December 30, 2012

Our Graces

1. Family Ministry
 • Hearing the crying from several couples/families experiencing crises in their families and their marriage life, AC Hung-Kim Anh started the family ministry to minister to the families in need.
 • MRW has brought about so many fruits for the participating couples. Not only so, but also the couples doing the MRW ministry have been formed in the CLC way of life while embarking on this ministry. The couples in the MRW ministry team have to go through the DSSE process every time they plan for the MRW, and this is the integration of CLC formation into the mission aspect.
 • MRW also serves as an avenue to introduce the CLC to others at the end of each workshop.
 • MRW creates opportunities for collaboration with others outside DH.
2. CRW
 • CRW is a response to the grassroots’ desires. It is not a formation or somebody’s idea imposed on others.
 • Where our desires are in sync with God’s desires, the plan will hit the right need of the ones we are sent to serve.
 • The planners must attain an internal freedom for following God’s will.
 • CRW II aims to raise the awareness in who we are, our identity.
 • CRW III aims to raise the awareness of mission.
 • CRW program provides potential group’s prayer companions.
 • Fruits of CRW for Phoenix: 8 people in the group have desire for doing the 19th annotation.
3. Approach for formation Team
    Northeast:
 • i. Inviting those who have desire to be formed and help others to be formed. The focus is not on the talents or experiences, but on the desire of the individual.
 • ii. Forming people where they are.
 • iii. Huan luyen “Nho Giot”: not delivering the formation components in separate sessions such as discernment, listening. Instead integrating of these components when the need arises.
4. SEED
 • a. The core of SEED is to help youngsters to encounter God.
 • b. SEED began in DH Phoenix with a simple desire of children for having a retreat together other than a regional gathering once a year.
 • c. SEED retreat is led by young adult leaders who speak the same language as the youngsters in term of background, understanding, etc.
 • d. The SEED retreats raise awareness in and form both young children and parents in the CLC way of life as simple as doing simple examen of consciousness.
 • e. What makes the SEED successful is the collaboration between YaYA ministry and family ministry.
 • f. SEED is an avenue for introducing the CLC as several children after attending the SEED retreats want to have their own groups to continue nurturing what they received from SEED.
 • g. SEED provides opportunities to empower the young adults in service and servant leadership training.
 • h. SEED provides an avenue for DH to collaborate with the local parishes in the parish’s youth ministry.
 • i. SEED provides opportunities for building bridges between different generations: young children with young adults with adults (Parents).
5. YaYA
    a. In 2008 cha Tri Dinh was requested to particularly provide formation for young adults. Cha Tri helped form the national and regional YaYA teams.
    b. Fruits of YaYA ministry:
 • i. Forming of YaYA groups in DH nationwide: Cum Deus
 • ii. Collaboration with the regional formation team, EXCO, SEED in planning and implementing various activities.
 • iii. Serving other young adults outside DH through the collaboration with cha Tri in Caritas retreats.
6. Lightwork
    a. LW has been in place for 10 years.
    b. LW is in the process of being reorganized to gain creditability from the local parishes and dioceses so as to extend the LW ministry to serve Christians outside the DH-CLC in the spiritual aspect.

Exercise 7:
Process of Proposal Development and Forming of Corresponding Task Forces for the Discerned Imminent Concerns

1. Review of the post-note board for the most imminent concerns/needs to see which one draws us the most.
2. Get together with others who are also drawn to the same concerns/needs from the post-note board to go through the following process to develop the proposals that are most compelling and practical:

a. First Stage: developing of objectives and guiding principles. In this stage, we will go through two rounds:
 • i. Developing the rough draft for others to review and provide inputs.
 • ii. Finalizing the draft by integrating the inputs from others.
b. Second Stage: developing of a strategy to realize the set forth objectives. We will also go through two rounds:
 • i. Rough draft for others to review and input.
 • ii. Final draft
c. Third Stage: forming of task force for implementation

Nam Phương

Sunday, December 30, 2012

Họp BPV 2012 - Như Liên ghi

Tối thứ sáu 28-12-2012
Chủ đề: Chúng ta tụ họp như một cộng đoàn yêu thương
Ơn xin: “Những người theo Tôi sẽ ở với Tôi”

Tối đầu tiên chúng tôi tụ tập tại nhà của anh chị Trung-Dung. Có khoảng 30 người từ khắp nơi đã về đây, mang theo rất nhiều sắc thái. Đó là những khác biệt về nơi cư ngụ, về môi trường sinh sống, về tuổi tác, hay về kinh nghiệm sinh hoạt với Đồng Hành. Cho dù là khác biệt nào thì chúng tôi cũng hân hoan được quây quần lại. Sau bữa cơm tối, chúng tôi tự giới thiệu và chia sẻ tâm tình tại sao có mặt tại đây trong cuối tuần nay. Có rất nhiều tiếng cười dòn trêu nhau và có cả những giọt nước mắt cảm động. Những món qùa nhận, trao nhiều lắm: niềm vui được “trở về nhà”, nỗi háo hức mong đợi những gì sẽ xẩy ra, lòng gắn bó với Đồng Hành đã hơn nửa cuộc đời, sự hiện diện của lớp trẻ tạo niềm hy vọng, hay sự lo lắng của lần đầu hiện diện,… Rõ nét nhất, chúng tôi cảm nhận được tình thương của mỗi người, đặc biệt là của anh chị em địa phương vùng Tây Nam Hoa Kỳ, qua công việc tổ chức: chuẩn bị, đưa đón, nấu ăn, chỗ ở,… Tạ ơn Chúa ở với chúng tôi ngay những giờ phút gặp gỡ ấy, rồi trong Thánh Lễ với cha Đoàn. Sau đó, chúng tôi có sinh hoạt đầu tiên.

Sinh hoạt 1: Đâu là những ân sủng sống động nhất của tôi- những niềm vui và những ưu tư được ghi lại trên những post-it. Trong nhóm nhỏ 3 người chúng tôi thay phiên diễn tả những ao ước mãnh liệt nhất của mỗi cá nhân, trong khi bạn lắng nghe, giúp đào sâu hơn và đặt thành câu hỏi bắt đầu với những chữ “Làm thế nào để ……?” Không cần những câu trả lời trong giai đoạn này.

Sau phút hồi tâm, 11g tối chúng tôi chia tay, về những Đồng Hành Hotel, mang trong lòng tình yêu của Chúa và món quà quý giá là những người bạn tốt lành vào giấc ngủ.

Thứ bẩy 29-12-2012
Chủ đề: Đối diện với thực tế của chúng ta với Đôi Mắt Yêu Thương của Thiên Chúa.
Ơn xin: “Lao tác với Tôi và cùng hiện diện với Tôi”.

Ngày được mở đầu với kinh sáng nói về vai trò xây dựng Giáo Hội. Ngày trước Chúa Giê-su đã chọn viên đá Phê-rô để dựng nên Giáo Hội. Hôm nay Ngài mời gọi chúng tôi, những viên đá không kiện toàn, to nhỏ đủ cỡ hiện diện ở đây để cùng Ngài thể hiện ước mơ của Chúa Cha. Sao chúng ta lại được Ngài mời gọi vậy? Vì trong mắt Ngài, chúng ta là tất cả những gì tốt đẹp. Chúng ta là niềm vui, là hy vọng, là đức tin, là sự vâng phục, là lòng bác ái, là tình yêu, là yêu Chúa yêu đời, là kẻ được chúc phúc,v v…Và do đó, trên những viên đá này, Chúa xây dựng Hội Thánh.

Kinh sáng cho chúng tôi nhận ra sự giầu có, đa dạng, đầy sức sống, tình liên kết, ý nghĩa cao cả về cuộc sống,… của mình. Cảm tạ Chúa Giê-su đã mời gọi từng người trong chúng con đón nhận lời mời gọi cao đẹp của Ngài. Xin cho chúng con cảm nhận được ước mơ sâu xa của Thiên Chúa dành cho thế giới của chúng con.

Sinh hoạt 2: Tôi sống thế nào với ơn gọi Ki-tô hữu. Anh Long đã dùng tài liệu nói về Đoàn Sủng (Charism) của CLC là tài liệu giúp hiểu biết “Tôi là ai?” để giải thích về Ơn Gọi và Sứ Mạng. Anh diễn tả giản dị mà rõ ràng dễ hiểu lắm. Anh tóm gọn rằng: Ơn Gọi là đi theo Chúa – “Thưa Chúa, con đây”. Con theo Chúa và chấp nhận chịu cắt tỉa để được trở nên giống Chúa. Còn Sứ Mệnh, là yêu mến Ngài –“ Lậy Chúa, con yêu Chúa”. Với tình yêu này con sẵn sàng để Chúa sai đi.
Anh them, nếu không ý thức được ơn gọi thì không có ao ước tìm ra được lối sống và khi chưa sống ơn gọi thì chưa có sứ mệnh. Vậy chúng ta cần giúp anh chị em khám phá ra ơn gọi và quyết tâm sống ơn gọi này.

Hai câu hỏi được đặt ra để mọi người suy nghĩ và chia sẻ trong nhóm ba người:
1- Tôi đang đi theo Chúa thế nào?
2- Tôi đang yêu mến Chúa thế nào?
Sau đó là câu hỏi để chia sẻ trong nhóm lớn: Chúa tỏ bầy với tôi như thế nào?

Sinh hoạt 3: Ơn gọi CLC và vai trò thành viên ban phục vụ
Trong sinh hoạt này, lịch sử của CLC được nhắc lại như một nguồn Ân Sủng, với những biến cố quan trọng xảy ra từ thời I-Nhã hoán cải cho đến năm nay 2012. Chúng tôi biết thêm về lịch sử thăng trầm của CLC, cũng như ý thức hơn sự hiện diện của mình trong nguồn Ân Sủng này. Thêm vào đó, chúng tôi được đọc diễn từ của Đức Giáo Hoàng Phao-Lô VI trước Ban Phục Vụ CLC vào năm 1972. Ngài là vị Giáo Hoàng đã chuẩn thuận cộng đoàn CLC như là một hội đoàn quốc tế của Tòa Thánh vào năm 1967. Trong diễn từ, Ngài khuyến khích CLC trong công việc đào tạo những Ki-tô hữu theo các phương tiện áp dụng trong linh đạo thánh I-Nhã. Điều này khẳng định sự cao đẹp của lối sống CLC mà chúng ta đang theo.

Hai câu hỏi được đặt ra ở đây để cùng nhìn lại:
1- Tôi đang ở đâu trong lịch sử ân sủng của Đồng Hành-CLC?
2- Tôi sống ơn gọi ĐH-CLC như thế nào trong vai trò thành viên Ban Phục Vụ?

Sinh hoạt 4: Thực tại của Cộng Đoàn Đồng Hành
Thành viên của mỗi vùng đã ngồi lại để cùng nhìn với con mắt thương yêu của Chúa Ba Ngôi những cấu trúc và ban lãnh đạo trong vùng của mình. Trên những poster, chúng tôi đã liệt kê:
1- Cách tổ chức của vùng: Ban Phục vụ, các nhóm, các ban.
2- Ban lãnh đạo vùng: những người được bầu lên, những người ảnh hưởng đến sự thăng tiến của vùng/nhóm và ban huấn luyện.
3- Sự liên hệ giữa cấu trúc và ban lãnh đạo
4- Những ơn sủng & những thách đố của vùng.
Những ơn sủng của các vùng được phản ảnh qua sự phát triển về sinh hoạt/ban ngành, tình bạn giữa nhóm viên, ao ước được lớn lên trong Chúa,…Những thách đố chung của các vùng là thiếu sự hiểu biết của nhóm viên về lối sống theo ơn gọi CLC, thiếu các chương trình huấn luyện, thiếu người linh hướng, thiếu nhân lực nên một người đội nhiều mũ, …
Sau bữa ăn trưa, các sinh hoạt được nối tiếp, với nội dung liên quan đến sự chuyển mình từ cộng đoàn Đồng Hành trở thành cộng đoàn Đồng Hành-CLC qua việc hội nhập vào CLC-Hoa Kỳ vào năm 2004. Chúng tôi cảm nhận Chúa đưa Đồng Hành đến sự thay đổi này để chuẩn bị cho cộng đoàn trong tiến trình tái cấu trúc CLC-USA. Có nhiều nỗi băn khoăn, ngần ngại và lo sợ trong cộng đoàn trước sự thay đổi này và trước những điều không biết, nhưng đồng thời Chúa cũng gieo vào lòng chúng tôi nỗi xác tín: có Chúa cùng đi. Chủ đề kỳ họp mặt lần này là Comigo - Với Tôi, là Chúa Giê-su không để chúng ta một mình, nhưng sẽ luôn bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Như thế, không có gì phải lo sợ!

Sinh hoạt 5: Cộng đoàn “Mẹ” của chúng ta : CLC-USA
Một panel gồm 4 đại biểu của Đồng Hành trong National Council Committee (NCC) là Như Liên, Nam Phương, Mai Hoàng Ân và Kim Anh kể lại tâm tình của mình khi tham dự cuộc họp mặt của các NCC tại St. Louis vào tháng 11 vừa qua- những lý do nào đã khiến những NCC này cảm nhận được việc thay đổi cấu trúc của CLC-USA là một chương trình của Chúa và sự đóng góp của Đồng Hành trong việc thay đổi là một lời mời gọi của Ngài.

Chị Mộng Hằng, đương kim Chủ tịch của CLC-USA đã tiếp lời các NCC, nói về những diễn tiến trong tiến trình tái cấu trúc và công việc của các Task Force về Membership, Community, Trained Guides, Clusters & Service Centers, ...Sau đó, anh Trung, một thành viên Đồng Hành đã đóng góp 8 năm thiện nguyện trong việc chuẩn bị cho việc tái cấu trúc này, trình bầy về mô hình thành lập các cluster trong tương lai, dựa theo hoàn cảnh hiện tại của CLC-USA cũng như những tiêu chuẩn được đặt ra trong Nguyên Lý Nền Tảng của CLC –Thế Giới.

Những chia sẻ của đề tài tái cấu trúc CLC-USA gây sự chú ý hoàn toàn và giải tỏa các băn khoăn của những người hiện diện. Chúng tôi ao ước những chi tiết vừa trình bầy cũng sẽ được gửi đến các nhóm địa phương để cả cộng đoàn đồng hành với nhau. Một câu hỏi được gợi ra: Chúa đang mời chúng ta lao tác với Ngài như thế nào trong việc tái cấu trúc CLC-USA?
Sau đó chúng tôi dời địa điểm vì trời Cali tưởng chỉ se se ai ngờ chúng tôi lạnh co ro. Thu dọn về nhà anh chị Kỳ-Thoa Trưởng vùng Tây Nam chúng tôi tránh nhiệt độ ngày càng xuống thấp trong hội trường rộng không có máy sưởi. Đây cũng là cơ hội Chúa cho chúng tôi được hiện diện đầy đủ trong Thánh Lễ, bởi các “chị nuôi” Thoa, Yến và Lan Hương suốt một ngày lu bu trong bếp đã có dịp ngừng tay dự lễ.

Sau đó là những tô bún nóng hổi thơm ngon, những miếng thạch dừa mát dòn và những trái cóc nhỏ xíu không hột chua chua ngọt ngọt. Có người nói: Cali đi dễ khó về!!!

Sinh hoạt 6: Tình hình tài chính của Đồng Hành –CLC.
Thủ quỹ Quỳnh Hương đã trình bầy một thực trạng tế nhị của ĐH. Trong năm 2012, chúng ta đã có mức chi cao hơn mức thu. Nếu không có gì thay đổi trong cách chi, thu thì sự thiếu hụt trong năm 2013 được phỏng định là 14.510$. Chúng tôi mở lòng đón nhận thực trạng này trong bình tâm. Cách giải quyết? Ngày mai sẽ bàn trong sự sáng soi của Chúa Thánh Thần.
Một sinh hoạt nhẹ nhàng cuối ngày là trong nhóm nhỏ 3 người, chúng tôi cùng đọc lại những ao ước mãnh liệt của mỗi cá nhân, đã viết trên các tờ post-it vào tối hôm trước. Sau một ngày cùng lao tác trong Chúa, những điều này có được nhóm nhận định là còn thích hợp hay không? Đa số chúng tôi vẫn giữ những ý nghĩ đã viết, xác tín chúng là những ao ước mãnh liệt trong thời điểm này.

Đêm xuống, một ngày trôi qua với Chúa Ki-tô yêu mến lôi cuốn, mời gọi chúng tôi đi theo Ngài. Chúa đã tụ tập chúng tôi lại, rồi trong mỗi sinh hoạt, Chúa đã lao tác với chúng tôi, khi chúng tôi nhìn vào thực tại, khi chúng tôi hướng về những viễn ảnh của tương lai. Chúng tôi kết thúc ngày thứ bẩy với tâm tình tạ ơn, tin tưởng vào Chúa và tình đồng hành, yêu thương, chăm sóc của anh chị em.

Chúa Nhật 30-12-2012
Chủ đề: Cùng mơ với Chúa: các dự án
Ơn xin: ``Ước muốn của Tôi là chinh phục cả nhân loại, là lôi kéo mọi người đến với Tôi`

Kinh sáng hôm nay nói về Ơn Sủng và Thực tế. Chúng tôi được xem những hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và an bình xen lẫn với những thực tại tàn nhẫn của chiến tranh bạo lực, đói nghèo, thiếu thốn hay của quyền đòi hỏi phá thai. Những hình ảnh tương phản này cho chúng tôi nhìn thấy rõ hơn Vương Quốc của Thiên Chúa trên thế gian này là một công trình vĩ đại nhưng còn dở dang và chưa hoàn hảo. Vì thế, chúng ta được Chúa Ki-tô kêu mời đón nhận ước mơ của Chúa Cha cho một nhân loại mới. Chúng tôi đã kết thúc bằng kinh Lậy Cha, xin cho được hiệp nhất với Cha trên trời và thể hiện ý Ngài.

Sinh hoạt 7: Những dự án
Khởi đầu là nhìn lại những chương trình/mục vụ đang được thực hiện trong cộng đoàn: MRW (Marriage Renewal Workshop), CRW (CLC Re-discovery Workshop), S.E.E.D. (Search, Embark, Experience, Develop), Lightwork (Thao Luyện Nhẹ Nhàng) và YaYA (Youth & Young Adult). Những chương trình/mục vụ này được trình bầy phát xuất như thế nào, có mục đích gì và hoa qủa gặt hái được ra sao.

Bước kế tiếp là tìm xem có những nhu cầu cấp bách nào phải được đáp ứng. Có 6 nhu cầu được đề nghị:
1- Huấn luyện về lối sống CLC
2- Huấn luyện & phát triển tiềm năng lãnh đạo
3- Đào tạo YaYA
4- Nhu cầu tu đức
5- Tài chánh
6- Đời sống nhóm

Sau đó, trước giờ ăn trưa, chúng tôi dành ít thời gian để mỗi người nhận định xem mình được Chúa mời gọi để làm việc trong nhu cầu nào.

Bữa trưa hôm nay có điểm đặc biệt là chúng tôi được anh chị em địa phương ưu ái đưa đến các nhà hàng nổi tiếng ở Little Saigon để thưởng thức các món ăn đậm tình quê hương tùy theo sở thích. Các món Huế có, cơm tấm 10 món có, bún chả thịt nướng có, v.v và v.v. Sau khi ai cũng no nê thỏa thích, cả chục loại chè khác nhau còn được kệ nệ mua về... Thanh Dung giải thích: “Để các anh chị lấy sức tiếp tục làm việc!!!”

Tiếp tục làm việc, lao tác với Chúa và với anh chị em. Trong số những đề nghị đã nêu ra, chỉ có nhu cầu về đời sống nhóm không gây được sự đáp ứng nào. Năm nhu cầu còn lại đều có những anh chị em tụ họp để cùng nhau viết những dự án. Anh Liêm là người hướng dẫn chương trình lập đi lập lại 2 tiêu chuẩn của các dự án: hấp dẫn (thì mới lôi cuốn được sự hợp tác) và thực tế (bằng cách dùng những phương tiện đang có để thực hiện).

Có 3 vòng để tiến hành các dự án:
 1. Mục đích của dự án & các điều lệ hướng dẫn.
 2. Cách thực hiện
 3. Người thực hiện
Trong vòng 1 và 2, mỗi nhóm nhỏ soạn nháp rồi trình bầy trước anh chị em. Sau đó toàn thể anh chị em viết lời nhận xét/phê bình ghi trên các tờ post-it. Tiếp theo là mỗi nhóm sửa dự án lại theo lời phê bình để bản nháp trở thành bản sau cùng. Tại vòng 3, nhóm thực hiện dự án được đề nghị. Cuối ngày, chúng tôi có một kết quả như sau:
 1. Chương trình huấn luyện dành cho các nhóm Đồng Hành bơ vơ cần được nâng đỡ và phát triển về nếp sống CLC do anh Trương thành Hào & Vũ tiến Long phụ trách.
 2. Chương trình tu đức để tạo cơ hội cho anh chị em trong & ngoài Đồng Hành có mối liên hệ sâu đậm hơn với Chúa qua chương trình thao Luyện Nhẹ Nhàng, chị Mộng Hằng, chị Hằng (Hảo) và Tamara phụ trách.
 3. Chương trình thành lập Ban Tài Chánh, tìm cách nâng cao mức thu nhập, do chị Đào Quỳnh Hương đảm trách.
 4.  Chương trình thành lập ban YaYA, liên kết các em với ban Phục vụ Đồng Hành do anh Trần Thái Sơn cùng Tammy & Phương nhóm Carouse-Tây Nam phụ trách.
 5.  Tờ liên lạc Đồng Hành CLC, thay thế cho website Đồng Hành không có nhiều độc giả, do anh Vũ tiến Long & Trương thành Hào phụ trách.
 6.  Chương trình thành lập và phát triển tiềm năng lãnh đạo của những thành viên quan tâm đến sự sinh tồn của nhóm, Trưởng/Phó phong trào Đồng Hành & các Trưởng Vùng phụ trách.
Những người phụ trách sẽ huy động những anh chị em khác trong toàn phong trào khi xúc tiến các công việc cho dự án của mình.

Chiều ngày Chúa Nhật, một số anh chị em từ giã, lên đường về lại địa phương mình. Tối đến, hình ảnh của một gia đình lao tác trong Chúa đã được ghi nhận tại phòng khách nhà anh chị Trung-Thanh Dung: 3 chiếc bàn dài được gom lại, và anh chị em quây quần chung quanh. Người thì loay hoay trước những chiếc laptop, gọt dũa những dự án trước khi gửi cho anh Ân, Trưởng Phong trào, để làm tài liệu. Những người khác thì thảo luận chi tiết, làm sao tiến hành những chương trình này cho có hiệu quả. Cũng có những bài chia sẻ được thành hình để gửi cho anh chị em không có cơ hội tham dự. Còn có một ban chăm sóc với những ly trà nóng hay những đĩa trái cây, bánh ngọt...Đã qúa nửa đêm, nhưng những sinh hoạt vẫn nhẹ nhàng tiếp tục, như thể những người này cùng ý thức “đêm nay, đêm cuối cùng” của cuối tuần họp mặt.

Thứ hai 31-12
Khi quy tụ lại sáng nay, chúng tôi cảm nhận sự thiếu vắng những anh chị em đã từ giã. Một ý tưởng nhắc nhở nhau: “Chính mình phải cố gắng hơn”.

Như thường lệ, ngày được bắt đầu với Kinh Sáng. Hôm nay, chúng tôi nhắm mắt lại, tập trung vào sự lắng nghe. Nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe tiếng cười vui mừng, tiếng chuyện trò, tiếng hát, những âm thanh lộn xộn ồn ào, v.v... Tất cả ngưng lại bởi một phím đàn phát lên mạnh mẽ và chấm dứt đột ngột. Cách kết thúc này gây những ấn tượng khác nhau trong lòng chúng tôi. Với người này, là sự quan trọng của lắng nghe trước khi làm một điều gì. Người khác nói đến tình bạn, sự gặp gỡ sẽ đưa đến sự chia ly, điều còn lại là dấu ấn trong lòng mỗi người. Có người tự hỏi Chúa của mình lớn thế nào, hoặc ý thức rằng những thách đố và sợ hãi sẽ đưa đến niềm vui khi mình cùng đi với Chúa, hoặc ao ước được ở lại với Chúa và ở lại với những thao thức của anh chị em. Comigo.

Sau kinh sáng, chúng tôi kiểm điểm tâm tình trong suốt cuối tuần với câu hỏi: Điều gì giúp mình yêu mến Chúa hơn. Những điểm chính các anh chị em đã nêu ra là:
 • Sự liên kết, tình đồng hành
 •  Sự lao tác với anh chị em, những chăm sóc, hy sinh hay làm việc trong những điều kiện không biết trước.
 •  Tâm trạng hoang mang được thay thế bằng niềm hy vọng do sự soi sáng của Thần Khí.
 •  Xác tín Chúa đang làm việc với phong trào
 •  Xác tín Chúa đang gọi mình, muốn mình hướng dẫn thế hệ trẻ
 •  Cho tình yêu, bởi tình yêu và trong tình yêu
 •  Ao ước được hiện diện, gắn bó và lao tác trong thương yêu 
 • Gần gũi anh chị em hơn khi cùng nhau va chạm thực tế.
 •  Khi cùng Chúa và cùng anh chị em đối diện với những thách đố, cảm nhận một sự gắn bó của một cộng đoàn tông đồ.
Phương cách xử dụng trong cuối tuần qua cũng được nhìn lại. Các phương pháp nhận định chung, va chạm vào thực tế, sự hiện diện và hướng dẫn của linh hướng cũng như của process guides, kinh sáng định hướng cho ơn xin trong ngày, những ước mơ của cá nhân được xác định bởi tập thể, v.v. đã giúp gặt hái được nhiều hoa trái trong thời gian ngắn ngủi làm việc với nhau.

Sau đó, chúng tôi đến nhà thờ St. Sacrament dự Thánh lễ bế mạc với cộng đồng. Chúng tôi những kẻ đến từ xa, được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc của các lần gặp gỡ trong qúa khứ. Bài giảng của cha Đoàn nói về Comigo- Với Tôi, Ở với Tôi đã để lại nhiều dư âm trong lòng chúng tôi. Cha nói về một Thiên Chúa ẩn mặt nhưng đã đến và ở với chúng ta, giữa chúng ta. Đồng Hành chia sẻ món qùa hiện diện ấy cho mọi người và hiện diện với Chúa khi cùng nhau học hỏi, kiên nhẫn lắng nghe nhu cầu và thương yêu nhau. Về việc tái cấu trúc, Cha khuyên Đồng Hành phải giang rộng vòng tay với những người không cùng mầu da hay văn hóa. Phải Comigo - Ở Cùng – hiểu, thương và thành một gia đình với sự tự do nội tâm. Đó là món quà quý nhất.

Cuối tuần họp mặt của Ban Phục vụ được kết thúc với bữa ăn trưa do cộng đồng thết đãi. Thêm một lần, chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Đồng Hành Nam Cali, qua những nụ cười tươi, lời tíu tít thăm hỏi, những món thơm ngon dùng tại chỗ hay những quà tặng mang về. Tôi nhớ hình ảnh chị Thanh trở đi trở lại chỗ đậu xe, mỗi lần xách 2 túi ổi xá-lị nặng trĩu hái từ vườn nhà để tặng từng anh chị em ở xa.

Viết bao nhiêu cũng không diễn tả hết được những niềm vui và ơn sủng nhận được trong cuối tuần họp mặt Ban Phục vụ Đồng Hành tại Westminster, CA. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả anh chị em cho những kinh nghiệm và tâm tình qúy giá này.

Như Liên

Họp BPV 2012 - 28/12 - COMIGO (Tiếp)

. . .
Sau khi check-in với nhau, chúng tôi cùng nhau cử hành thánh lễ, "trung tâm điểm" của những ngày cuối tuần này, do cha Đoàn chủ tế. Nghe nhắc hôm nay là lễ Kính các thánh Anh Hài, tôi bất giác nhớ rằng đường theo Đức Kitô là con đường của thập giá, của gian nan, của những gì đi ngược lại ước muốn tự nhiên của mình. Tôi tự hỏi mình sẽ ra sao nếu không nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trên con đường này, nếu không nghe được lời Comigo từ chính Đức Kitô,

Những câu chuyện được cha Đoàn kể lại trong thánh lễ ở lại thật lâu trong lòng tôi, và có lẽ nhiều anh chị khác. Câu chuyện về nỗi khao khát của thánh I Nhã có được cho mình một người bạn đường thiêng liêng, và trong khi đi tìm, không một linh mục thánh thiện nào của dòng Đa Minh hay Phan-xicô đã có thể đáp ứng nhu cầu này; sau cùng Chúa đã gữi đến với I Nhã một bà cụ già đơn sơ như luôn yêu mến Chúa với một tâm tình đơn sơ, để làm bạn đường thiêng liêng với ngài. Hay chuyện thánh Phanxicô Xavier trên đường sứ vụ, cho đến khi qua đời, vẫn còn mang theo trên mình những chữ ký của các bạn đồng hành khác để mong được tiếp tục hiện diện với nhau như một cộng đoàn.Tất cả dẫn tôi đến một lòng biết ơn thâm sâu trong tâm hồn về nhóm TIM và những người bạn đồng hành thiêng liêng mà Chúa đã ban cho tôi qua lối sống Đồng Hành-CLC.

Trước khi về tham dự buổi họp BPV lần này, chúng tôi đã nhận được một tài liệu chuẩn bị, trong đó mỗi người có cơ hội làm reflection về những thực tế của nhóm hay vùng của mình. Sinh hoạt tiếp theo tối hôm nay cho chúng tôi có cơ hội chia sẻ lại kết quả của những reflections này qua việc nói cho nhau biết đâu là mối ưu tư cấp bách nhất mà mình đang có. Từng ba người một chúng tôi giúp nhau viết lại những ưu tư này như một mãnh lòng của mình đóng góp cho cộng đoàn. Và trung thành với truyền thống của Đồng Hành, chúng tôi kết thúc buổi tối đầu tiên này bằng một phút hồi tâm, qua đó mỗi người có cơ hội nhìn lại Chúa đã hiện diện như thế nào với mình trong những giờ phút vừa rồi và lời nói nào của Người đang còn ở lại trong lòng mình.

Với tôi thì khi về đây để cùng với anh em khám phá ra đâu là những ước muốn của Thiên Chúa cho cả cộng đoàn, lời Thiên Chúa nói với tôi trong buổi tối khai mạc này thật bất ngờ. Người đã không nói cho tôi những gì Người muốn chúng tôi làm, nhưng chỉ thì thầm với tôi: "Ta luôn yêu thương chúng con, như chúng con là."

Trương Thành Hào

Saturday, December 29, 2012

Họp BPV 2012 - Exercise 3: Đồng Hành and its realities

Chart về thực trạng của Ban Phục Vụ trung ương... của Trung Tây

Họp BPV 2012 - Comigo - Thao-Vy Vu

Bethany Thao-Vy Vu
Comigo Conference CA 2012
December 28, 2012

Today going into the conference I could not help but feel a sense of anxiety over the grandness of the idea of this event. With so many Dong Hanh superstars in one place, everything felt so important. But eager to see many of the Anh Chi and Co Chu Bac that I have grown up with all my life, I pocketed my concerns for God to take care of later and decided to just enjoy the atmosphere of family here and help wherever I can.

We arrived at Bac Trung and Co Dung’s house for dinner which was quite a bustling but heart-warming event as greetings and reunions were being made throughout the house. Afterward we kick-started the program for the evening by doing a quick introduction around the room in which everyone shared how they were feeling at the moment. Some people, like me, were feeling somewhat overwhelmed by being included in this conference for the first time. Others shared a sense of nostalgia for the days when they were sitting in my shoes as the youngest in the room. But regardless of how far we travelled to arrive here, how many years we have been with Dong Hanh, or what our backgrounds are, we all shared a deeper conviction that we were called to be present with each other and with God on mission this weekend. We are united by the desire to serve the community, and this echoing sentiment really calmed my own hesitations about belonging in that room.


Next, we celebrated mass together around a humble home-made altar. The part of Cha’s homily that resonated with me was the idea that part of our identity as Catholics is the longing for companionship on the journey of faith. I feel that has never been truer than now in my generation of Catholics living in a society that works against our beliefs. Living the faith can be difficult and lonely so I’m glad that I have such a family like Dong Hanh to walk the journey with me. Finally we had an activity to set up the rest of the weekend’s discussions. In groups of two or three we shared about what the more pressing concerns that each individual had for Dong Hanh and posted them on sticky notes to be revisited tomorrow. I found that even though everyone in my group had different specific issues that they were most invested in, we all began talking about the same general concern about a lack of formation on the local level and a lack of communication and interaction between different groups within Dong Hanh. It was very empowering for me to read all of the concerns that everyone held in their hearts because I knew even with all of the work ahead of us, we would have each other as companions for the road.

To close off the night, we did a simple 15 minute reflection on what remained in our hearts at the end of the day…
gratitude…emptiness…
anxiety…hopes…
energized…community…

As anh Tai Son reminded me in his sharing, God knows everything, so we trusted Him to hold onto our deepest hopes and dreams for the next few years of Dong Hanh and went to sleep with our minds and hearts on fire for the days to come.

Thảo Vy

Họp BPV 2012 - 28/12 - COMIGO

COMIGO - "TÔI MUỐN LÔI CUỐN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TÔI"

Mỗi lần tham gia các sinh hoạt của Đồng Hành ở mức độ cả cộng đoàn, điều luôn làm tôi kinh ngạc là sức mạnh nào có thể lôi cuốn nhiều con người khác nhau về cá tính, sống trong nhiều hoàn cảnh không giống nhau, đến từ nhiều nơi xa xôi... trở về gặp nhau trong những điều kiện đôi khi rất khó khăn. Đây cũng là một kinh nghiệm rất mạnh và khó quên của nhiều người mà tôi đã gặp. Và cũng đã được lập lại lần này cho chính tôi.

Khi mọi người từ từ kéo đến nhà anh chị Trung Dung, để bước vào buổi họp mặt tối hôm nay, tôi nhận ra trong chưa tới 30 anh chị tham dự viên, ngoài những anh chị tại địa phương Tây Nam này (Orange, LA, San Diego, Phoenix), có những anh chị đến từ Trung Tây (Wichita Falls, Houston, Dallas), Đông Bắc (Virginia, Philadelphia) và Canada (Montreal). Có những anh chị trên 60 và các em trẻ 20 tuổi. Và hầu hết những anh chị đến từ xa như tôi, đều đến một mình, có nghĩa là họ chỉ có thể mang theo trong tâm trí họ, những người vợ, người chồng, những người con nhỏ. Nhiều người trãi qua những giờ chờ đợi rất lâu trong những phi trường lạ. Họ về đây sẵn sàng ngồi hàng giờ trong suy tư, lắng nghe và chờ đợi. Còn những anh chị tại địa phương thì ngoài việc mở cửa căn nhà của mình để đón tiếp những người chưa bao giờ quen biết hay gặp mặt, họ phải chạy như những con thoi để đưa đón, phải thu xếp ngày nghỉ để hiện diện hoặc hướng dẫn đi đây đó, phải âm thầm lo lắng những món ăn được chuẩn bị một cách chu đáo, phải mang trong đầu bao nhiêu chi tiết không tên của một người chủ nhà mời khách. Trong buổi tối khai mạc hôm nay, tôi như tìm được câu trả lời cho câu hỏi đầy kinh ngạc của mình: Làm sao họ có thể làm những việc này?

Một điều chúng tôi biết gần như chắc chắn là đi họp Đồng Hành luôn luôn bị thiếu ngũ, nhưng bù lại gần như lúc nào cũng được ăn ngon và đầy đủ. Buổi họp lần này cũng đã được bắt đầu bằng một bữa ăn rất ngon với nhiều món khác nhau, trước khi mọi người kéo vào phòng họp để lắng nghe tâm tình của anh Mai hoàng Ân, Trưởng cộng đoàn. Sau đó mọi người lần lượt tự giới thiệu và chia sẻ ngắn gọn những tâm tình hiện đang có trong lòng. Từ những bình an hay lo lắng, những sẵn sàng hay do dự, cho đến những cảm giác quen thuộc hay ngỡ ngàng mới lạ, tôi nghe được một cái gì đó vượt ngoài suy tính hay dự định của con người, trong việc mọi người đang hiện diện tại đây, lúc này. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tham dự một sinh hoạt như vậy của Đồng Hành, cách đây gần 30 năm tại Portland, Oregon. Điều hoàn toàn chắc chắn là lúc đó tôi đã không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục hiện diện trong suốt một khoảng đường dài hơn nửa đời người như bây giờ. Sự kiện này cũng không đã vượt quá suy tính và dự định của tôi hay sao?

Nơi chúng tôi đang ngồi họp có một tượng ảnh của Thánh Gia Đức Kitô đặt ở giữa. Nhìn ánh nến lung linh với bao nhiêu khuôn mặt thân quen - đã đến từ bao nhiêu địa phương khác nhau - đang quây quần chung quanh, tôi chợt nhận ra một hình ảnh rất rõ ràng của câu nói: "Tôi muốn chinh phục cả nhân loại, muốn lôi cuốn tất cả mọi người đến với Tôi." và cảm thấy một cách thật rõ ràng rằng, "mọi người" trước hết, là những anh chị em ngồi quanh đây, là những anh chị em đang ở nhà. Và là chính cá nhân tôi.

Trương Thành Hào 

Friday, December 28, 2012

Họp BPV 2012 - 27/12 - COMIGO

COMIGO - VỚI NHAU

"Welcome to Los Angeles, local time is 01:15" Khi nghe cô tiếp viên hàng không thông báo trong lúc chiếc máy bay còn đang lăn bánh trên phi đạo, ý tưởng đầu tiên đến với tôi là sự vất vã của những người phải đến đón tôi tại phi trường vào giờ này. 01 giờ 15 sáng, và các anh chị thường phải mất từ 40' đến một tiếng để có thể đến phi trường LAX này... Khi đứng chờ tại nơi lấy hành lý, tôi dự tính trong đầu, nếu vì một lý do nào đó không ai đến đón mình được, tôi sẽ tìm chỗ ngũ tại phi trường chờ đến sáng mới liên lạc với anh chị em. Tuy nhiên thâm sâu trong lòng, với bao nhiêu kinh nghiệm của những lần gặp mặt Đồng Hành, tôi biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra...

"Sao mà tóc ngày càng bạc thế, suýt tí nữa thì không nhân ra!" Đang loay hoay với chiếc cell phone để xem ở đây có thể xử dụng như thế nào, tôi ngẫng lên để thấy được khuôn mặt với nụ cười quen thuộc của anh Phạm quang Trung. Đây không phải là lần đầu tiên anh Trung đón tôi tại phi trường. Lần này khi có quyết định anh em sẽ gặp nhau tại LA, khi mà tôi chưa biết mình có sẽ hiện diện được hay không, thì anh Trung đã liên lạc để rũ rê tôi ghé ở với gia đình anh chị trong những ngày đến Cali. "Chắc là ý anh muốn nói tóc còn ít quá, nên suýt nữa không nhận ra?" Vừa ôm anh, tôi vừa lên tiếng trả lời. Trên đường ra xe, anh cho hay sau khi biết chuyến bay sẽ đến trễ, anh đã đi nằm một chút, và thức dậy với alarm để có thể ra phi trường sớm hơn, nhưng không ngờ xa lộ bị đóng để sửa đường và xe thì lại không có GPS.

Trên đường về nhà, chúng tôi miên man hỏi thăm nhau và kể cho nhau nghe những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Con đường về nhà khá vắng nhưng cũng khá phức tạp, có khi đi lộn phải tìm đường vòng lại, có những đoạn thênh thang tha hồ chạy, những đoạn khác phải dè dặt hơn vì những detours bất ngờ, dẫn vào những nơi không hề tính trước... Tuy nhiên tôi nghe lòng bình an thanh thản với sự hiện diện của anh Trung bên cạnh. Tôi nói đùa: "Không sao đâu anh, có thể mình sẽ về nhà vừa lúc các tiệm vừa mở cửa, hai anh em đi uống café luôn cũng hết xẩy!" Bất chợt tôi nhớ đến đoạn đường dài mà tôi và anh Trung đã đi chung với Đồng Hành, đôi khi rõ ràng, êm ả nhưng cũng lắm khi mơ hồ, đầy câu hỏi. Nhưng điều quan trọng là chung tôi đã không cô đơn trong cuộc hành trình này. Nhưng với nhau. Và với Chúa.

Hơn 9:00 sáng, khi mở tung chiếc màn cửa sỗ phòng bé Quỳnh, nơi tôi được anh chị Trung Dung sắp đặt cho ngũ, tôi biết mình sẽ có một ngày đẹp trời trước mắt. (Sau này tôi mới biết chị Dung với bao nhiêu công việc bận rộn, đã mất ba ngày thu dọn phòng bé Quỳnh để đón khách. Và cũng sau này tôi mới biết, trong khi tôi được hưỡng những ngày nắng ấm ở đây thì tại Montreal mọi người đang phải đối đầu với một cơn bão lớn với 45 cm tuyết rơi trong một ngày.) Trong khi chị Dung vẫn phải đi làm, thì anh Trung đã lấy ngày nghĩ hôm nay để ở nhà với tôi. Và chăm sóc tôi một cách tận tình. Với anh, tôi được đi ăn bún bò Huế, món mà tôi vẫn ưa thích, được ngồi uống café starbuck dưới nắng vàng Cali và được đi dạo hít thở gió biển lồng lộng trên bờ Huntington Beach...

Buổi chiều chúng tôi vui mừng đón anh Vũ tiến Long đến từ Virgina. Sau đó cả ba chúng tôi cùng đi thăm gia đình anh Phạm hữu Quang, cũng là một người bạn từ những năm 80' khi Đồng Hành còn là phong trào Linh Thao. Quang Nhung vừa dọn sang căn nhà mới, nằm khá xa nơi anh Trung đang ở. Chúng tôi đi gần hai giờ đồng hồ mới tới nơi, tuy nhiên thật sự đây là một chuyến đi đầy thú vị. Khi ngồi chung quanh bàn ăn vừa thưởng thức những món ăn do Nhung chuẩn bị, chúng tôi chia với nhau những câu chuyện vui cũng như buồn, những kỷ niệm thời xưa cũng như những ưu tư cho hiện tại và tương lai. Suy nghĩ về sự hiện diện của những người bạn trong gần 30 năm, tức là trong hơn nữa cuộc đời của mình, tôi thấy thật khó để có thể cắt nghĩa về tình bạn mà chúng tôi đang có. Bất giác tôi nhớ đến và thấy thấm thía bài viết của cha Thành về Tình Bạn: "Tình bạn nối kết với nhau những người đồng tâm nhất trí về những gì có ý nghĩa và giá trị đối với họ. Người bạn được hiểu như là một người gắn bó với một người khác do tình cảm hay lòng quý mến. Tình bạn là mối tình quý báu và đầy tình người nhất trong các mối tình; là hoa quả cao quý của cuộc đời và là trường dạy các nhân đức... Tình bạn không phải là hoa quả của các liên hệ ruột thịt, quen thuộc cần thiết cho mọi người... Tình bạn nối kết những ai thực sự đồng cảm và cùng hăng say, thích thú về mục đích và sinh hoạt nào đó. Gặp nhau thường xuyên, một sức nhẹ nhàng lôi cuốn những tâm hồn chia sẻ cùng lòng hăng hái và, từ từ họ có cảm tình với nhau."

Khi làm hồi tâm về những gặp gỡ trong ngày, tôi muốn cảm ơn Thiên Chúa về những nỗi vui và ân sủng Người ban cho qua những tình bạn đã và đang làm phong phú đời mình. Và tôi nhận ra rằng đây không phải là những mối liên hệ trực tiếp giữa con người và con người, nhưng là mối liên hệ giữa những người luôn ao ước được nối kết với Thiên Chúa. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa như tâm điểm giữa chúng tôi làm thăng hoa tình bạn mà chúng tôi đang có. Và vì khi nối kết Với Thiên Chúa, chúng tôi được nối kết Với Nhau bằng một tình bạn cao quý.

Trương Thành Hào

Họp BPV-2012 - ngày 28

Thời gian thích thú nhất: Gặp lại nhau trước khi làm việc. Đi ăn (cứ cách 3 tiếng) và đi chơi (liên tục)
[Hằng, QHương, Trung, Hào, Long, Ân, Kỳ, Tuyến]


Monday, December 24, 2012

Hark the herald angels singHark the herald angels sing “Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled”
Joyful, all ye nations rise. Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim: “Christ is born in Bethlehem”
Hark! The herald angels sing “Glory to the newborn King!”

Christ by highest heav’n adored. Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come offspring of a Virgin’s womb
Veiled in flesh the Godhead see. Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing “Glory to the newborn King!”

Hail the heav’n-born Prince of Peace! Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings ris’n with healing in His wings
Mild He lays His glory by born that man no more may die
Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing “Glory to the newborn King!”

.

Mừng Chúa Giáng Sinh

Xin gửi các bạn một vài tâm tình suy niệm và lời chúc Giáng Sinh

Emmanuel
Thiên Chúa vẫn ở với nhân loại từ tạo thiên lập địa và đến muôn đời. Nhưng hôm nay, sự Nhập Thể thay đổi tận gốc rễ cách Ngài đến với chúng ta trong mầu nhiệm Thánh Thể. Rước Chúa vào lòng là đón nhận trọn vẹn Thiên Chúa. Emmanuel!

Hang đá
Đức Giêsu có hai hang đá. Hang đá thứ nhất là nơi Ngài sinh ra, và hang đá thứ hai là lúc Ngài được liệm sau cái chết trên thập gía. Hôm nay chúng ta là hang đá thứ nhất cho Ngài một chỗ trú thân. Rồi mai này cũng sẽ là hang đá thứ hai để Ngài an nghỉ trước khi sống lại. Và mãi mãi mong là “hang đá” của Ngài

Hòm Bia Giao Ước
Trong Cựu Ước, Hòm Bia là biểu tượng cực thánh của dân Israel. Trong hòm bia có phiến đá do chính Thiên Chúa ghi lại 10 điều răn của Ngài; một bình chứa đựng mana là lương thực Ngài đã dùng để nuôi dân trong sa mạc; và cây gậy của Aaron, biểu tượng chức vụ tư tế của ông.

Nay trong Tân Ước, Mẹ Maria là biểu tượng của Hòm Bia Giao Ước Mới. Mẹ cưu mang trong lòng chính máu thịt Con Thiên Chúa là mana cho nhân loại và cũng là vị Thượng Tế muôn đời và Điều Răn Mới cho nhân loại: điều răn thương yêu.

Emmanuel! Xin Chúa mãi mãi ở với chúng ta là những “hang đá” của Ngài,
và xin tạ ơn Đức Mẹ là Hòm Bia Giao Ước đã cưu mang và là máng chuyển ơn cứu độ đến cho chúng ta muôn đời

Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, cho thế giới, và cho nhau trong đêm cực thánh này

Thân mến,
DH-online

Silent Night

Friday, December 21, 2012

Buổi Họp Ban Phục Vụ Đồng Hành - 2012 tại California


Xin chào Quý Cha và Quý Anh Chị trong Ban Phuc Vụ

Chi còn hơn một tuần nữa là ACE trong BPV ĐH sẽ cùng qui tụ lại với nhau tai Westminter Cali. Chủ đề cho buổi HM BPV năm nay là "COMIGO - VỚI TÔI", một chủ đề được lấy ra từ Linh Thao của Thánh I Nhã.

Chủ đề này rất thích hợp cho cá nhân mỗi người chúng ta, cho mỗi CĐ địa phương, và cho mỗi Vùng ĐH trong thời điểm này, càng thích hợp cho HM BPV!

Lời mời gọi COMIGO của Đức Kitô, Vua Hằng Sống vừa là khởi điểm cho ơn gọi CLC, cho hành trình Tâm linh của cá nhân, của CĐ, vừa là điểm quy tụ chúng ta chung quanh Đức Kitô, khi chúng ta Ở VỚI NGÀI, vừa là nguồn sức khi chúng ta được kêu gọi cùng Lao tác VỚI NGÀI và với nhau...
"Ngài kêu gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn... Ngài lập nhóm Mười Hai để họ Ở VỚI NGÀI, và để NGÀI sai đi"  (LC 3: 13-14)
BPV xin được chuyển lời mời đến quý Cha và ACE trong BPV ĐH, BPV Vùng, Các ACE Trưởng Phó các Ban Ngành, và Ministry. Xin quý Cha và các anh chị cùng đọc tài liệu đình kèm, dành giờ để cùng hồi tâm, suy tư về câu trả lời, về cách chúng ta đã, đang và sẽ đáp trả lại lời mời gọi cao đẹp này của Đức Kitô.
 
Đồng thời  xin các AC Trưởng Vùng, Trưởng các Banh Ngành , các Ministries cũng gửi đến ACE Điều Hợp Viên các Nhóm, và ACE trong các Ban Ngành, Mục vụ của các AC... và xin ACE này cũng suy tư, cầu nguyện và Hồi Tâm trong tâm tình hiệp nhất với chúng ta.

BPV cũng gửi kèm theo Chương  của Buổi Họp Mặt BPV ĐH từ ngày 28 đến 31 tháng 12, để xin quý Cha và quý ACE cùng theo dõi, hỗ trợ và cùng hiện diện trong tinh thần và hiệp thông, và lời cầu nguyện trong tinh thần DSSE: SAI ĐI, NÂNG ĐỠ CHIA XẺ.

Xin Chúa, Đấng Emmanuel - Thiên Chúa Ở CÙNG CHÚNG TA, chúc lành và giúp chúng ta cảm nhận được Ngài trong mùa Giáng Sinh hồng phúc này.

Mai Hoàng Ân
Thay mặt BPV ĐH

+ + +
 
 
COMIGO - VỚI TÔI
 
Anh chị thân mến trong Đức Kitô,
 
Trong những ngày cuối năm này, khi cả cộng đoàn cùng nhìn về tương lai trong những năm tháng trước mặt, đặc biệt qua buổi Họp Mặt của Ban Phục Vụ Đồng Hành từ 28 đến 31 tháng mười hai tới đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lại mời gọi của Đức Giêsu qua hình ảnh của một vị Vua khả kính, khả mến được thánh I Nhã cắt nghĩa trong đề tài “Tiếng Gọi của Vua Trời” của Linh Thao và được diễn tả như sau:
“Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại. Tôi sẽ  lôi kéo mọi người đến với tôi. Những người theo tôi sẽ ở với tôi, cùng lao tác với tôi và đối diện những thách đố với tôi, cùng cầu nguyện và tỉnh thức với tôi. Ai làm việc với tôi và chịu đau khổ với tôi, sẽ cùng chia sẻ vinh quang Nước Trời với tôi.” 
Sau khi hướng dẫn chúng ta lắng nghe lời mời gọi của vị Vua Trời, Thánh I Nhã tiếp tục với nhận xét: “Tất cả những ai có lương tri, đều sẽ dâng trót mình để theo Ngài dù khó nhọc.”
 
“Comigo” (Với Tôi ) là từ Tây Ban Nha mà thánh I Nhã đã dùng để diễn tả tâm tình của Đức Giêsu khi mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Người. Comigo nói lên lời hứa của Đức Giêsu là Người sẽ  không để chúng ta một mình, nhưng sẽ luôn bên cạnh chúng ta, trong mọi hoàn cảnh.
 
Comigo cũng là từ mà chúng ta có thể dùng để diễn tả ước ao được đi với nhau trong lối sống CLC mà chúng ta đã chọn lựa. Comigo nói lên tình đồng hành mà chúng ta sẵn sàng tiếp tục cho nhau qua những nỗi vui cũng như buồn trong đời sống.
   
Với từ Comigo vang vọng trong lòng, chúng ta hãy cùng nhau hồi tâm về câu trả lời mà chúng ta, như một cá nhân, cũng như một cộng đoàn, đã, đang và sẽ có cho lời mời gọi cao đẹp của Đức Kitô.
Nguyện xin Mẹ Maria là người đã lắng nghe lời mời gọi này của Thiên Chúa và đã quảng đại trả lời với hai chữ Xin Vâng, cùng đồng hành với chúng ta trong quá trình hồi tâm này.
 
Mùa Vọng 2012
Ban Phục Vụ Đồng Hành
 
+ + +
 
Câu hỏi Hồi tâm
 
1. “Những người theo tôi sẽ ở VỚI TÔI”
 • a. Đức Giêsu đang hiện diện như thế nào trong đời sống của chính tôi?
 • b. Người đang hiện diện như thế nào trong đời sống của nhóm/vùng / ban ngành / chương trình mục vụ của chúng tôi?
 • c. Người hiện diện như thế nào trong lịch sử của cộng đoàn được kể lại trong tài liệu đính kèm?
2. “Họ sẽ cùng lao tác VỚI TÔI” 
 • a. Đức Giêsu đang lao tác như thế nào trong những gì tôi đang làm?
 • b. Người đang lao tác như thế nào trong những cố gắng mà nhóm / vùng / ban ngành / chương trình mục vụ mà chúng tôi đang có?
 • c. Người đang hoạt động như thế nào trong suốt những đoạn đường mà cả cộng đoàn Đồng Hành đã đi qua?
3. “Họ sẽ đối diện những thách đố VỚI TÔI”
 • a. Cá nhân tôi đang đối diện thách đố nào? Đức Giêsu đang ở đâu trong thách đố đó?
 • b. Nhóm / vùng / ban ngành / chương trình mục vụ của tôi đang đối diệnthách đố nào? Đức Giêsu đang ở đâu trong thách đố đó?
 • c. Cộng đoàn Đồng Hành nói riêng và CLC-USA nói chung, đang đối diện những thách đố nào? Đức Giêsu đang ở đâu trong những thách đố đó?
4. “Ước muốn của tôi là chinh phục cả nhân loại, là lôi kéo mọi người đến với tôi.”
 • a. Đức Giêsu đã tâm sự với tôi điều gì về ước muốn cao đẹp này?
 • b. Người đang gợi lên trong lòng tôi những viễn tượng nào để thực hiện sứ mạng này qua lối sống Đồng Hành - CLC?.
+ + +
 
Họp Mặt BPV 2012
 
Ơn Xin: Comigo; Cùng suy tư, cảm nhận và ở với Chúa Kitô trong sứ mệnh
                             Comigo; Think and feel with the Missioning Christ
Mục đích: Nhận định đâu là dấu chỉ cụ thể của Chúa Kitô cho Cộng Đoàn
 
Chương trình | Program
 
Thứ Sáu 12/28
Chủ đề: We are gathered as one community from love, by love, for love
Ơn Xin: “Những người theo Tôi sẽ ở với Tôi”
 
We gather in great anticipative affection
0400
Tụ tập
We are gathered as one community from love, by love, for love
 
0500
Dinner
 
0600
Khai mạc – Tâm tình của anh Ân
Why are we here?  What is our purpose and objectives? Introduction to our time together.
 
0615
Giới thiệu và check-in
Very focused sharing, not more than 2 minutes.
Tâm tình của tôi như thế nào trong lúc này?
 
0700
Đúc kết
 
0715
Break
 
0730
Thánh Lễ
 
0815
Break
 
0830
Exercise 1
Đâu là những ân sủng sống động nhất của tôi – niềm vui và những ưu tư?
What / where are my most imminent graces – jubilation and concerns?
 
0900
Phút hồi tâm
 
0915
Break – Social time
 
 
Thứ Bảy 12/29
Chủ đề: Đối diện với thực tế của chúng ta với Đôi Mắt Yêu Thương của Thiên Chúa
             Seeing our Reality with God's Loving Eyes
Ơn xin: “Lao tác với Tôi và cùng đối diện những thách đố với Tôi”
 
0700
Gather and breakfast
 
0800
Kinh Sáng
 
0815
Sharing on morning prayer
 
0830
Excercise 2 – Being Church builders
How am I living out my Christian vocation?
 
10:00
Break
 
10:15
Excercise 3 – Being laborers for Church building?
How am I living out my CLC vocation as member of our leadership body?
 
11:45
Break
 
1200
Lunch
 
12:45
Excercise 4 – Cộng đoàn Đồng Hành and its realities
 
2:30
Break
 
2:45
Exercise 5 – Cộng đoàn “mẹ” của chúng ta, CLCUSA
 
0515
Break
 
0530
Thánh Lễ
 
0600
Dinner
 
0700
Exercises 6 – Những ưu tư chính đáng nhất của chúng ta
                 Our most imminent concerns
 
0845
Phút hồi tâm
 
0900
Break / social time
 
 
Chúa Nhật 12/30
Chủ đề: Visioning and Imagining with God:  Proposals
Ơn xin: “Ước muốn của Tôi là chinh phục cả nhân loại, là lôi kéo mọi người đến với Tôi”
 
0730
Gather and breakfast
 
0900
Morning Prayer
 
0930
Exercise 7 – Proposals
 
 
Round 1 – Objectives, now and in the near future
 
1030
Break
 
1045
Round 2 – Strategy for each proposal
 
1200
Lunch
 
1245
Round 3 – Get the ball rolling
 
0445
Break
 
0500
Thánh Lễ
 
0600
Dinner
 
0700
Round 4 – Synthesize for emerging synergy
 
0845
Phút Hồi Tâm
 
0900
Break
 
 
Thứ Hai 12/31
Chủ đề: Lên đường
Ơn Xin: “Comigo”, Ở Với Tôi
 
0730
Gather and breakfast
 
0830
Morning Prayer
 
0900
Exercise 8 – Confirmation
 
1000
 Evaluation
 
1045
Break
 
1100
Thánh Lễ bế mạc với cộng đoàn địa phương
 
1200
Lunch
Ăn mừng với cộng đoàn địa phương
 
0100
Bế mạc