Saturday, December 31, 2011

Chương Trình ngày 31/12


Theme: To labor with the missioning Christ in his mission
Ơn xin: To follow the missioning Christ with all our strength

0700
Wake up

0730
Breakfast

0815
Kinh Sáng / Morning Prayer
0845
Break
0900
Keynote Speech / Reflection
Thiên Chúa dẫn ĐH vào CLC / God led ĐH into CLC
Cha Julian Elizalde, S.J.
0930
Session 8 – ĐH in the process of CLC-USA reorganization
Presentation and sharing from chị Mộng Hằng, President of CLC-USA  – An invitation to a new horizon

1015
Họp nhóm nhỏ / Small groups
1115
Break
1130
Họp nhóm lớn / Gather as Assembly
  1. Sharing on ĐH being part of CLC-USA. (20’)
  2. Sharing about CLC-Vietnam (30’)
1230
Lunch
0200
Bầu cử / Election
0430
Break
0500
Mass - Commitment
"Fear not, Abram!" I am your shield; I will make your reward very great."
0630
Dinner
0900
ĐH By Night
1030
Break and social time


9:00am - Cha Thành trình bày đề tài: Thiên Chúa dẫn Đồng Hành vào CLC

Father Julian Elizaldé's reflection on why and how God led Đồng Hành into CLC by letting itself to be embraced by CLC-USA, in contrasting to its discerned plan of being a national community.

Cha Thành has a unique presence on the journey of our community. He nurtured the community from the moment of inception in the early 80s, guided the discernment process to select a "home" for ĐH in the Church. While ĐH was moving on the process of discernment with World Exco, cha Thành was assigned to be the EA of the World CLC (from 1992 to 2000) in a very challenging period for CLC (revising the General Principles and getting approval from the Holy See).  With his intimate experiences both in Đồng Hành and World CLC, his reflection on how God has led Đồng Hành into the Church would give us both a confirmation where we have traveled and a new light for where we heading as an integral part of CLC-USA, part of the apostolic body of Christian Life Community, a pontifical Institution of the Church.
(listen to this speech) 53'
9:45am Cha Hạnh chia sẻ về những mơ ước của cha cho CLC-VN như là một cộng đoàn tông đồ giáo dân

Chú Vinh trình bày về những đặc nét của CLC-VN

10:45am Các đại biểu của các công đoàn Đồng Hành tiếp tục trở lại họp để cứu xét các "ước mơ" của cộng đoàn thể hiện qua 7 mục vụ khác nhau ....

... sau đó Quỳnh Hương đại diện cho Ban Tài Chánh trình bày cùng các đại biểu tình hình tài chánh của Đồng Hành. Đây là lần đầu tiên đã có một sinh hoạt đầy ý nghĩa để hỗ trợ các sinh hoạt của Đồng Hành,

.... tình hình tài chánh ngày hôm nay.
...

12:30pm - Hình lưu niệm
(Nhấn vào hình để xem lớn hơn)

...


2:00 pm Bầu cử -
Các Nhóm đợi được hướng dẫn vào phòng hội

Các đại biểu chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Các em YaYA hát kính Lòng Thương Xót Chúa để xin Thần Khí Chúa hướng dẫn cuộc bầu cử.

Chia sẻ của các đề cử viên vào chức vụ Trưởng Ban Phục với các đại biểu ...

Chia sẻ của đề cử viên Phó, hiện chỉ có anh Thái Sơn và Hoàng Dung hiện diện. Chị Thanh Dung đang đi thăm gia đình tại Đức Quốc.

Các em YaYA giúp chuyển các phiếu bầu đến các đại biểu ...


5:00pm Kết qủa bầu cử:
Trưởng Ban Phục Vụ: Anh Mai Hoàng Ân
Phó Ban Phục Vụ: anh Trần Thái Sơn

Thánh Lễ Tuyên hứa

của hai nhóm Magis và Fiat

Tuyên hứa cá nhân

Đồng Hành by Night


Đón mừng New Year

Cha Đoàn và anh Ân cắt bánh mừng năm mới và một giai đoạn mới của cộng đoàn Đồng Hành

champagne ...

... for the celebration of New Year

Happy New Year to Cộng Đoàn Đồng Hành !!

Friday, December 30, 2011

Chương Trình Đại Hội - Thứ Sáu 30/12

Theme: To be with the missioning Christ and his dream for our worlds
Ơn xin: To love the missioning Christ with all our soul

0700
Wake up

0730
Breakfast

0815
Kinh Sáng / Morning Prayer
Gioan 14:23-26 - “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều”
Phụ trách:
0845
Break

0900
Keynote Speech / Reflection
CLC như một Hội Đoàn của Toà Thánh - Quyền lợi và trách nhiệm
CLC as a Pontifical Institution – Its privileges and its responsibilities.
Father Jim Borbely, S.J.,
Linh Mục Tuyên úy của CLC-USA
0930
Họp nhóm nhỏ / Small groups
  1. Personal reflection (15’)
  2. Chia sẻ (30’)
    1. Cái gì còn đọng lại? What remains?
    2. Cái gì make sense? What makes sense?

1015
Break
1045
Session 5 – Breaking open the present missions of ĐHCLC
1115
Họp nhóm nhỏ / Small Groups
1200
Họp nhóm lớn / Gather as Assembly
1230
Lunch
0200
Session 6 – Embrace the Works and Commit our Community
0600
Dinner
0730
Session 7 – Phút hồi tâm / Examen
Sharing from the candidates reflecting on ĐH as a community for Mission (What they hear from the Assembly?. What they hear from God from the Assembly?)

0930
Let’s celebrate

Kinh Sáng
PROPHETS OF A FUTURE NOT OUR OWN
It helps now and then to step back and take a long view.
The Kingdom is not only beyond our efforts,
it is beyond our vision.
We accomplish in our lifetime only a fraction
of the magnificent enterprise that is God's work.
Nothing we do is complete, which is another way of
saying that the kingdom always lies beyond us.
No statement says all that could be said.
No prayer fully expresses our faith. No confession
brings perfection, no pastoral visit brings wholeness.
No program accomplishes the Church's mission.
No set of goals and objectives include everything.
This is what we are about. We plant the seeds that one
day will grow. We water the seeds already planted
knowing that they hold future promise.
We lay foundations that will need further development.
We provide yeast that produces effects
far beyond our capabilities.
We cannot do everything, and there is a sense of
liberation in realizing this.
This enables us to do something, and to do it very well.
It may be incomplete, but it is a beginning,
a step along the way, an opportunity for the Lord's
grace to enter and do the rest.
We may never see the end results, but that is the
difference between the master builder and the worker.
We are workers, not master builders, ministers, not
messiahs. We are prophets of a future not our own.

-- Archbishop Oscar Romero (martyred on March 24th 1980)


9:00 am - CLC as a Pontifical Institution - Its privileges and its responsibilities
Keynote speaker: Fr Jim Borbely SJ. - CLC's EA
(Sẽ có phần tóm tắt)

10:30am - Breaking open the present missions of ĐH-CLC to bring the dreams to a reality

Cụ thể hóa những ước mơ - Hôm qua các Nhóm đã trình bày những ước mơ của mình với BPV. Hôm nay, BPV mời các anh chị tiếp tục ôm ấp và lắng nghe Chúa mời gọi xem mình sẽ bắt đầu bằng những bước cụ thể nào để xây dựng những giấc mơ này qua 4 điểm sau đây:

1. Mục đích của những chương trình, những ước mơ (đã trình bày với BPV hôm qua). Chương trình, ước mơ này có mục đích gì? 
2. Tìm những người có những thao thức và có thể giúp thực hiện những chương trình đó.
3. Soạn ra một kế hoạch thực hiện được trong 3 năm sắp tới. Chúng ta cần và phải làm những gì.
4. Một dự thảo về tài chánh cho chương trình này. Chúng ta sẽ làm cách nào để gây qũy cho những chi phí, ai sẽ là những người ân nhân đóng góp cho các chi phí?

Các nhóm nhỏ được mời họp và đề nghị thử một chương trình thật cụ thể, sau đó trình bày với Đại Hội. Có 7 nhóm tiêu biểu cho 7 ministries của Đồng Hành: Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân (MRW), S.E.E.D, TLNN, Community building, Family Ministry, Deepening CLC way of life, YaYA.


Sau phần giới thiệu của anh Liêm, 7 nhóm "open spaces" đã họp để thảo luận về 4 điểm gợi ý và đúc kết thành một văn bản để trình lên BPV và đại biểu của khoảng 30 Nhóm hiện diện tại Đại Hội.  Đây là một đường lối điều hành mới của "governing body" của Cộng Đoàn. Các đại biểu đại diện trực tiếp từ các Nhóm có dịp tham gia trực tiếp vào việc hoạch định và hỗ trợ các dự án, các chương trình của các mục vụ của Đồng Hành.

Trong hình trên, chị Kim Anh đang giới thiệu với Đại Hội các đại biểu của các Nhóm. Sáu đó 7 nhóm "open space" trao cho họ kết qủa của những đúc kết của mỗi nhóm.

Các đại biểu họp để duyệt qua các đúc kết của 7 nhóm "open space" 

Thursday, December 29, 2011

Chương Trình Đại Hội - Thứ Năm 29.12.2011

Theme: Thấu hiểu ân sủng, sự hiện diện và quan phòng của Chúa cho sứ mệnh của cộng đoàn / Deepeing the grace, the presence and the providence of God for the missions of the Community.

Ơn xin: “Come, share my joy” – To know the missoning heart of Christ with all of our mind.
0700
Wake-up

0730
Breakfast

0830
Thánh Lễ Khai Mạc / Opening Mass
But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him.”
Presider: Cha Đoàn
0930
Break

1000
Lời Khai Mạc và Chào Mừng / Opening remark
Giới thiệu chương trình ĐHĐH 2011 / Introduce the program for ĐH Assembly 2011

Vũ Kim Anh, Trưởng Cộng Đoàn ĐH
1015
Session 2 – Ân sủng và Ước Mơ / Grace and Aspiration
Phụ trách: Chị MH

1030
Họp nhóm nhỏ / Sharing in smally groups
  • Cầu nguyện riêng / Personal reflection (10’)
  • Chia sẻ / Sharing (50’)
Mỗi nhóm không quá 6 - 10 người
1130
Break

1145
Họp nhóm lớn / Gather as Assembly

1230
Lunch

0200
Session 3 – to prioritize and concretize our dreams for our Communities.

0600
Break

0630
Dinner

0800
Session 4 – Phút hồi tâm / Examen
Sharing from the candidates reflecting on ĐH as a community for Mission

0900
Let’s celebrate
7:30am - Sáng Dallas, trời 30độ F ... khá lạnh. Trong buổi ăn sáng, mọi người bắt đầu nhận ra số lượng người tham dự đại hội ... trên 300 người. Các bữa ăn đều được các anh chị tại địa phương phục vụ. Nhờ sự đóng góp tận tình này, chi phí cho các tham dự viên được giảm thiểu khá nhiều ... nghe loáng thoáng là được 50%. ...

8:30am - Thánh Lễ khai mạc.

Chia sẻ của cha Hoàng Tiến Đoàn:
Maria và Giuse đã chiêm nghiệm lời tiên tri của ông già Simêôn với những thao thức, những khắc khoải và những ước mơ của họ trong cuộc sống của Hài Nhi Giêsu và trong cuộc sống của chính họ, để nhận ra tất cả đều đã được Chúa sắp đặt trong kế hoạch cứu độ của Ngài.
Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ những khắc khoải, những thao thức với những ước mơ của mình, để qua đó, chúng ta giúp nhau cảm nghiệm Thánh Ý của Chúa và đường lối của Ngài trong cuộc sống mỗi người chúng ta.
Những chia sẻ với những chứng từ đức tin của anh chị em trên bước đường theo Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra mình đã được thanh tẩy và đang được biến đổi để tham gia cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Nói khác đi, Chúa đặt ước mơ của Ngài nơi những khắc khoải và thao thức trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Qua đó, Chúa đã và còn đang tiếp tục mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài, và được Ngài sai đi phục vụ anh chị em theo kế hoạch cứu độ của Ngài.
Ở phần cuối lễ, cha Đinh Minh Trí chia sẻ:
Cha nói đến việc đến với Đại Hội như là trở về nhà. Đối với cha "nhà" không phải là chỗ ở, nhưng "nhà" là chỗ mình trở thành con người thật, là nơi giúp khám phá ra mình là ai trước mặt Chúa và nhận ra sự hiện diện và tình thương của Chúa. Đó mới thật là nhà.
Mong rằng khi chúng ta hiện diện với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, chúng ta làm nổi bật sự hiện diện của Chúa, Thiên Chúa EMMANUEL. Chính sự hiện diện và tình thương của Chúa sẽ biến đổi chúng ta qua đường lối và cách thức của Ngài.


Key note by Kim Anh about our dream

 the Assembly ...

cha J. Brown và cha Trí 

Session 2 - Thái Sơn trình bày về những ân sủng và ước mơ của YaYA ministry

10:30am - Họp nhóm nhỏ mỗi nhóm nhỏ chia sẻ với nhau và chọn 2 cái ước mơ nổi bật của nhóm để đúc kết chung với đại hội.
  
Mai Trinh - một trong những thông dịch viên của đại hội

Anh Giao - phóng viên báo Đồng Hành

Đúc kết nhóm lớn - Những ước mơ
Ước mơ đã trở thành một ước mơ chung qua phát biểu của mọi lứa tuổi. Đồng Hành CLC đã đem ước mơ yêu thương trở thành thực tế. Ước mơ đã cụ thể qua chương trình MRW, TLNN, SEED, qua cảm nhận được về với gia đình của mọi người. Mọi người có cái tâm tình cảm tạ Chúa đã cho được là những chứng nhân cho những ước mơ này.


1:50pm break ...

Cá gặp nước ... so much energy! nữ hoàng quậy!

vợ quậy, chồng khen hay!

2:00pm - Liêm giới thiệu session về open space. Mục đích giúp mọi người sau khi đã nhận thức rõ hơn những ao ước của mình muốn cụ thể hóa khi cùng chung chia sẻ với những bạn của mình đang có cùng chung những ước mơ đó. Đây là một confirmation cho những ước mơ của mình.

5:00pm ... chuyện gì đây ... ?

Các người vào họp trễ bị phạt! Nữ hoàng quậy quậy thật! Xem bà ta bắt mọi người "show your b..t" ... Trẻ không tha già không thương!

Đại diện của nhóm "open space" về SEED tường trình về những ao ước của nhóm lên BPV. Đây là một cử chỉ nói lên những ao ước của cộng đoàn để BPV được tiếp nhận

Kim Anh sau đó đã cho biết BPV đang có một dự định sẽ có một khóa SEED Leader Formation vào ngày 23-26 April tại California.

6:00pm Cơm tối. - Các em YaYA giúp một tay những việc của nhà bếp

Các chị niềm nở phục vụ tăng thêm hương vị đậm đà cho ...

... các món ăn thuần túy Việt Nam.