Tuesday, December 8, 2015

chị Anna Trần Mai Phương đã về với Chúa

Kính Thưa Cha Hùng và Anh Chị Em Trung Tây Quý Mến

NP xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna Trần Mai Phương là phối ngẩu của anh Trần Sĩ thuộc nhóm Tỉnh Thức, Houston TX vừa mới được Chúa gọi về lúc 8:54 AM sáng hôm nay tại Houston .  Chị Anna Mai Phương và Anh Sĩ đều là thành viên của nhóm Tỉnh Thức .  Hôm qua, một số đông anh chị em trong lien nhóm Đồng Hành Houston đã vào thăm chị để cùng đồng hành với chị và anh Sĩ trong những giờ sau cùng trên cuộc lữ hành trần thế của chị.  Anh chị em đã giã biệt chị trong nước mắt.  Chị đã được sự chăm sóc vô cùng chu đáo và đầy yêu thương của anh Sĩ trong nhiều tháng qua .  Chị  đã được anh chị em trong lien nhóm ôm ấp trong tình thương và lời cầu nguyện lien lũy trong suốt mấy tháng qua khi chị mới bị chẩn đoán là bị ung thư tủy sống .  Những anh chị em đã gặp chị khi chị còn tại thế và trong thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đều thấy chị luôn mang một tinh thần bình tâm, phó thác, và sẳn sàng bước qua ngưỡng cửa của sự chết để được về cùng Cha trên Thiên Quốc .

Sáng nay, chị đã ra đi trong an bình vào đúng ngày Đức Thánh Cha Francis sẽ mở cửa Năm Thánh của Lòng Xót Thương .

Xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn chị Anna Trần Mai Phương được Thiên Chúa của Lòng Xót Thương đón nhận chị vào Thiên Quốc như chị hằng mong ước khi còn tại thế .

Thân Mến trong Chúa Kitô

Nam Phương
- - - -
 

Dear Brothers and Sisters in Christ

Please join us in praying for the faithfully departed soul, Anna Mai Phuong Tran who just ended her pilgrimage on earth this morning at 8:54 AM.  She and her husband, anh Sĩ Trần are both active members of nhóm Tỉnh Thức in Houston TX.  Yesterday, many of us, members of the Dong Hanh Houston community went to visit her for being with her and anh Si during her final hours.  We bid farewell to her in tears.  She has bravely battled a serious cancer for several months.  While battling cancer, she was very at peace with accepting the worst that may happen and had been readied spiritually to come home to God.  She has been embraced with love and support not only from her faithful husband and her two daughters but also from all of us of the Dong Hanh Houston community.  This morning God finally set her free forever from all sufferings.  She came home to God on a very special day, the day our Pope will officially announce the beginning of the Jubilee for Mercy, December 8, 2015.

May our good Lord, the God of Mercy, embrace her in His endless mercy and welcome her into His Kingdom.

In Christ

NP