Thursday, January 22, 2015

ĐỒNG HÀNH ĐÔNG BẮC - MARCH FOR LIFE

 
Xem thêm hình >

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG HÀNH 2015

 
Kính thưa Qúy Cha và Qúy Anh chị em trong Cộng Đoàn Đồng Hành

Đại Hội Đồng Hành được triệu tập ba năm một lần để quy tụ các Đại Biểu từ các Cộng Đoàn khắp nơi, cùng với Ban Phục Vụ các Vùng; các Trưởng và phó các Ban và các Mục vụ để cùng gặp gỡ, nhìn lại chặng đường đã qua, và hoạch định cho chặng đường trước mặt. Đại Hội cũng là thời điểm bầu lại Trưởng và Phó mới cho Cộng Đoàn trong ba năm kế tiếp.

Theo đúng thời gian quy định chúng ta sẽ có Đại Hội vào cuối 2014. Tuy nhiên năm nay National CLC cũng tổ chức Đại hội 5 năm tại St Louis, MO. Để tránh sự trùng hợp này, Ban Phục Vụ Đồng Hành đã đồng ý dời Đại Hội Đồng Hành sang năm 2015, và cũng đã chuẩn thuận gia hạn vai trò Trưởng và Phó Cộng Đoàn đương nhiệm cho đến Đại Hội này.

Sau đây là lịch trình tổ chức Đại Hội Đồng Hành 2015:

Thời gian: Từ chiều Thứ Năm 28 tháng 5, 2015 đến trưa Chúa Nhật 31 tháng 5, 2015
Địa Điểm: Gilmary Retreat Center, 601 Flaugherty Run Road  Coraopolis, PA 15108

Xin các Nhóm nhận định, gửi và nâng đỡ người đại biểu - trong tinh thần DSSE - về tham dự Đại Hội. Xin anh chị em trong các Ban Phục Vụ Vùng, các anh chị Trưởng, Phó các Ban, các Mục vụ cũng hoạch định với nhau về tham dự Đại Hội.

Chúng con xin Qúy Cha và các Anh chị hợp lời cầu nguyện cho các công tác chuẩn bị cho Đại Hội được diễn tiến tốt đẹp và cho Đại Hội được nhiều hoa trái, đặc biệt cho tiến trình Đề cử và Bầu cử tân Trưởng và Phó Cộng Đoàn. Cám ơn Qúy Cha và anh chị em.

Mai Hoàng Ân và Trần Thái Sơn