Họp Mặt Vùng 2011

Blog của Họp Mặt Vùng 2011:
http://astransformedones.blogspot.com/

Mời các bạn ghé đọc và theo dõi những chuẩn bị cho các buổi HMV năm nay, tại:
  - Đông Bắc: 29-31 tháng 7
  - Canada: 5-7 tháng 8
  - Tây Nam: 2-4 tháng 9