Sunday, November 15, 2015

Xin cầu nguyện cho sức khỏe của chị Mai-Phương

Chị Phương ở bên trái hàng đầu tiên
anh Sỹ bên phải hàng sau
 
Chị Phương, anh Sỹ
Xin gia đình Đồng Hành cùng hiệp lời cầu nguyện cho chị Mai-Phương thuộc nhóm Tỉnh Thức Houston Texas.
Chị Mai Phương đang trong coma (từ thứ Bảy) trong bệnh viện vì bị chảy máu trong bao tử và chảy máu trong não.  Trong suốt năm qua chị Mai Phương phải chữa trị ung thư tủy (Multiple Myeloma). 
Xin gia anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho chị Mai Phương đựợc mau tỉnh lại,  thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm này cũng như cho anh Sỹ và các con của anh chị được nhiều sức khỏe, bình an và nghi lực để săn sóc chị Mai Phương.

BPV-ĐH